Орталық ғылыми-өндірістік құрылыс лабораториясы

«ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІС ҚҰРЫЛЫС ЛАБОРАТОРИЯСЫ» ЖШС

2002 жылдың 31 шілдесінде құрылған. Құрылыс материалдарын сертификаттық сынақтан өткізу мен силикат ғылымдары саласындағы тиімді технологияларды жасау жөнінен Қазақстандағы жетекші ғылыми-зерттеу зертханасы болып табылады.

ҚЫЗМЕТ БАҒЫТЫ ӨНДІРІС

• құрғақ құрылыс қоспалары
• ұнтақталған сепаратордан өткізілген бор
• əрлейтін кірпіш
• базальт шикізатынан жасалған минералды мақта
• лак-бояу материалдары
• жасанды мəрмар (еденге төсейтін плита, сыртқы жəне ішкі қаптаулар)
• сақтаушы-əрлеуші материалдар
• осызамандық жылуизоляция материалдары
• құрылыс қалдықтарынан жасалған экологиялық таза жеңіл толтырғыштар мен солардың негізінде жасалған бетондар
• дəстүрлі тоқыма заттар, күйдірілмеген ангидридті цемент.

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

• ғимараттар мен құрылмалардың беріктігі мен сенімділігін анықтау жөніндегі инжиринг
• шығып жатқан құрылыс материалдарының сапасын арттыру жөніндегі жұмыстар
• сертификациялау үшін құрылыс материалдарын сынақтан өткізу
• техникалық желілердің, шағын зауыттардың жəне кешендердің жобасын жасау
• құрылыс материалдарын өндірісу мен қолдануға арналған нормативтік құжаттарды жасау

«ОрҒӨҚЛ» ЖШС жергілікті шикізат пен техногендік өнімдердің негізінде құрылыс материалдарын шығаруға арналған технологияларды жасау мен өндіріске енгізуге ынталы фирмалардың ұсыныстарын қарайды.

ƏРІПТЕСТЕРІ

Ресейдің, Украинаның, Өзбекстанның жəне Беларусь республикасының жетекші ғылыми-зерттеу институттары мен мекемелері.

ТƏСІЛДЕРІ

Дифрактометрдегі ДРОН-3м (Ресей) регенқұрылымдық сараптаманың кең мүмкіншіліктеріне негізделген (атап айтқанда, материалдық минералогиялық жəне фазалық құрамы, дефектоскопия жəне т.б.) əмбебап əрі нақты тəсіл ғылыми-зерттеу саласындағы өзге тəсілдермен шешімін таба қоймайтын тапсырмалардың шешімін табуға мүмкіндік туғызып отыр.

Specord-m 80 инфрақызыл спектометр – қатты, сұйық жəне газтəрізді заттарды зерттеуге арналған компьютерленген жаңа үлгідегі құрал («Karl Zeiss» фирмасы, Германия).

Specord «UV Vis» спектрометрі ультракүлгін жəне көзге көрінетін аумақтағы молекулярлы спектрлерді алуға арналған.

Дериватограф Q-1500 D (Венгрия) заттардың температурасын өзгерткен кездегі физикалық-химиялық тұрғыдағы өзгерістерін қадағалауға мүмкіндік береді.

МЕКЕН ЖАЙЫМЫЗ:

Алматы қаласы, Қазыбаев көшесі, 272 "а"
телефон: +7 /727/ 385 85 48
www.npsl.almatykurylys.kz
 Компания туралы
 Сапа
 Акционерлік қоғамдары және филиалдары
 Холдинг және қоғам
 Ақпарат орталығы
 Қайырмалы байланыс
 Сұрақтама
 Сайт картасы
Қазақстан Республикасы
050004 Алматы қаласы
Назарбаев даңғылы, 65
тел. 8 /727/ 27 33 462
bag30@mail.ru
hkbag@alk.kz
Copyright © 2001 NHC "ALMATYKURYLYS"
All Rights Reserved
Russian Kazakh English